Τελευταία ευκαιρία επιδότησης €25.000 για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ

Ξεκίνησε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου η 3η και τελευταία φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)

Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Άνεργοι
 • Μισθωτοί
 • Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες

 

Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν μέχρι 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους.

Έως 40.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 2 ατόμων.

Έως 50.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 3 ατόμων και πάνω.

Μερικά από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι:

 • Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, μαίας
 • Ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού
 • Λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή
 • Δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, Γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου
 • Σχεδιαστή – designer, διαφημιστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, μεταφραστή, ξεναγού, τουριστικού πράκτορα,
 • Καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, Σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή
 • Λογιστή ή φοροτεχνικού, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, αναλογιστή, κ.α.

 

Ενδεικτικά οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:

 1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κοινόχρηστες δαπάνες
 2. Αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου)
 3. Διαφήμιση – προβολής, δικτύωση και συμμετοχής σε εκθέσεις
 4. Αναλώσιμα υλικά
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (ΕΦΚΑ)
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας μέχρι 12.000€ (μισθός και ένσημα ΙΚΑ)
 7. Πάγιος εξοπλισμός – Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 8. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

Η 3η περίοδος υποβολής θα διαρκέσει από  8.11.2017 έως 13.12.2017

Η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την συνολική βαθμολογία που θα λάβει η κάθε πρόταση.

Η ανάθεση της προετοιμασίας του φακέλου υποβολής σε εξειδικευμένους συμβούλους εξασφαλίζει μια υψηλή βαθμολογία.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή του επενδυτικού σας σχεδίου για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2310.220.875 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.