Δωρεάν συμβουλευτική ανέργων πτυχιούχων δημοτών Θεσσαλονίκης

Δωρεάν συμβουλευτική ανέργων δημοτών Θεσσαλονίκης από την StartUpBusiness.

Με σκοπό την ενίσχυση του εργασιακού προφίλ των ανέργων και την ενεργοποίηση τους για την διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, διοργανώνουμε ΔΩΡΕΑΝ ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής για ανέργους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι δημότες Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο πολλοί νέοι πτυχιούχοι και καταρτισμένοι συμπολίτες μας να φεύγουν στο εξωτερικό για να εργαστούν, λόγω έλλειψης θέσεων εργασίας στην εγχώρια αγορά.

Με αυτήν την εξέλιξη, όχι μόνο μειώνεται η ποιότητα του εργατικού δυναμικού της χώρας μας, αλλά μεσοπρόθεσμα δεν θα υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για να βελτιωθεί η παραγωγική βάση τοπικά.

Εάν είστε δημότης Θεσσαλονίκης και έχετε πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορείτε να προγραμματίσετε μία δωρεάν συνάντηση συμβουλευτικής ανέργων διάρκειας 30 λεπτών  με τον σύμβουλο επιχειρήσεων Παναγιώτη Στριλιγκά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

  1. Να είστε πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Να είστε από 22 έως και 30 ετών
  3. Να είστε δημότης Θεσσαλονίκης

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καθορίσουμε την ώρα και την ημέρα της συνάντησής μας στα γραφεία μας.

 

Σκοπός των συναντήσεων μας είναι:

  1. Ανάπτυξη και δημιουργία βιογραφικού σημειώματος

Στοχεύουμε στην καθοδήγηση νέων πτυχιούχων για την δημιουργία ευανάγνωστων βιογραφικών, με την σωστή τοποθέτηση του προφίλ του κάθε υποψηφίου. Η συγγραφή βιογραφικού σημειώματος πρέπει να είναι δημιουργική και στοχευμένη στα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε υποψηφίου, και να αναδεικνύει το επίπεδο της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής του πορείας και τους ιδιαίτερους στόχους καριέρας που έχει.

  1. Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Στοχεύουμε στο να ενθαρρυνθούν οι άνεργοι να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση μέσω της διερεύνησης των επιχειρηματικών ιδεών, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται επίσης πληροφόρηση για τις δυνατότητες επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων και αξιολογείται η δυνατότητα επιβίωσης μιας νέας επιχείρησης στις υπάρχουσες συνθήκες.

  1. Τρόποι αναζήτησης εργασίας

Στόχος μας είναι οι άνεργοι να αποκτήσουν γνώση της αγοράς εργασίας, των κανόνων και των διαδικασιών της, των τρόπων αναζήτησης εργασίας, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια που θα τους βοηθήσουν για την μετέπειτα εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας.