Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «e-λιανικό» – 5.000 ευρώ για την δημιουργία e-shop

Εξαιρούνται
  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής (π.χ. franchising, Shop in shop, πρακτόρευση κλπ)
  • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
  • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

 

Απαιτείται

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Παραστατικά (τιμολόγια) προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
  • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

 

Εμείς αναλαμβάνουμε
  • την προτετοιμασία όλων των δικαιολογητικών της πρότασης
  • την κατασκεύη του e-shop με όλα τα απαιτούμενα παραδοτέα και την τιμολόγησή του
  • την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Για να εγκριθεί η πρόταση σας, είναι πολύ σημαντικό να περιέχει πλήρως όλα τα απαιτούμενα παραδοτέα σύμφωνα με τις προύποθέσεις (τιμολόγια, αποδεικτικά λειτουργίας του e-shop, βεβαιώσεις, λοιπά δικαιολογητικά κτλ).

Η διαδικασία υποβολής του φακέλου της πρότασής σας  θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους επαγγελματίες στα προγράμματα ΕΣΠΑ.

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε αναλυτική προσφορά μας για το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο υπηρεσιών που παρέχουμε.