Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Νέο

Ξεκίνησαν οι υποβολές για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων στο Νότιο Αιγαίο.

Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, νεοσύστατες, καθώς και υπό-σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:

• Αγροδιατροφή
• Τουρισμός της εμπειρίας
• Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 4.000.000 €.

Το κατώτατο όριο επενδυτικού σχεδίου για νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις και για υπό σύσταση επιχειρήσεις είναι 25.000€ ενώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε 50.000€.

Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
 • Αγορά / Χρηματοδοτική Μίσθωση μηχανημάτων & Εξοπλισμού
 • Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος.
 • Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης (<1500€ ανά είδος) και μέχρι 5.000€
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Ασφαλιστικές εισφορές Δικαιούχου
 • Εκπαίδευση προσωπικού / εταίρου
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης – δικτύωσης
 • Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης έως 3.000€.
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Προμήθεια αναλώσιμων & Α’ υλών
 • Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος / υπηρεσίας, διασφάλισης ποιότητας.

 

Ημερομηνίες υποβολής

Έναρξη υποβολών: 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.00

Λήξη υποβολών: 15 Απριλίου 2022 και ώρα 15.00

 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.
Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στο 210 700 5739. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ.)

Τομείς Προτεραιότητας Κωδικός Δραστηριότητας Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ
1. Τουρισμός εμπειρίας 10.11.4 5 Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 10.12.5 5 Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.69.11 6 Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.70.11.04 8 Εργασίες μαρμαρογλυπτικής
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.70.11.06 8 Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.70.11.07 8 Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.70.12 6 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο
1. Τουρισμός εμπειρίας 25.99.24 6 Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από κοινά μέταλλα
1. Τουρισμός εμπειρίας 25.99.25 6 Κατασκευή κλείστρων, συναρμογών τους, πορπών, πορπών-κλείστρων, πορπών με περόνη (αγκραφών), αγκίστρων, κοπιτσών και παρόμοιων ειδών, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα ή για κάθε κατασκευή· καψουλιών σωληνωτών ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα· χαντρών και πούλιων, από κοινά μέταλλα
1. Τουρισμός εμπειρίας 25.99.29.01 8 Κατασκευή διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα
1. Τουρισμός εμπειρίας 25.99.29.02 8 Κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο
1. Τουρισμός εμπειρίας 25.99.29.03 8 Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών
1. Τουρισμός εμπειρίας 28.94 4 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 30.99.10 6 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 31 2 Κατασκευή επίπλων
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.12 4 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.13 4 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.2 3 Κατασκευή μουσικών οργάνων
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.30.13 6 Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.30.15 6 Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.30.16 6 Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος με πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.30.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αθλητικών ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.40.1 5 Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις· παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις· μερών τους
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.40.2 5 Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.40.3 5 Κατασκευή άλλων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών μουσικών οργάνων
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.2 5 Κατασκευή ομπρελών· μπαστουνιών· κουμπιών· μητρών για κουμπιά· αγκραφών· μερών τους
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.4 5 Κατασκευή αναπτήρων, πιπών και μερών τους· ειδών από εύφλεκτα υλικά· υγρού ή υγροποιημένου αερίου για αναπτήρες
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.51 6 Κατασκευή εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.52 6 Κατασκευή χτενών, τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών· φουρκετών· λαβίδων κατσαρώματος· βάσεων και κεφαλών τους
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.53 6 Κατασκευή οργάνων, συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.54 6 Κατασκευή κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.55 6 Κατασκευή τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και φρούτων και μερών τους
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.59.01 8 Κατασκευή διακοσμητικών ειδών από πάγο
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.59.03 8 Κατασκευή μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων
1. Τουρισμός εμπειρίας 32.99.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μεταποιημένων προϊόντων π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 42.99.12 6 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής
1. Τουρισμός εμπειρίας 42.99.22 6 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα
1. Τουρισμός εμπειρίας 43.99.90.03 8 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)
1. Τουρισμός εμπειρίας 43.99.90.04 8 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.11.12 6 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.11.19.02 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.11.19.06 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βαμβακιού και προϊόντων του, εκκοκκισμένου ή μη
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.11.19.26 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.16 4 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.19.10.05 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.41.12 6 Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.41.13 6 Χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.41.14 6 Χονδρικό εμπόριο μικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.42 4 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.44 4 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.45 4 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.47.13 6 Χονδρικό εμπόριο χαλιών και κιλιμιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.48.10.01 8 Εξαγωγή σκευών από άργυρο
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.48.10.02 8 Εξαγωγή χρυσών και αργυρών κοσμημάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.48.10.03 8 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.48.10.08 8 Χονδρικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.48.10.11 8 Χονδρικό εμπόριο λουρακιών, θηκών ρολογιών και αλυσίδων ρολογιών και μερών τους
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.48.10.14 8 Χονδρικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.48.10.16 8 Χονδρικό εμπόριο σκευών επιμεταλλωμένων με χρυσό ή άργυρο
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.48.10.17 8 Χονδρικό εμπόριο συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκόμετρων, χρονοδιακοπτών με μηχανισμό ρολογιού
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.12 6 Χονδρικό εμπόριο ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό, ειδών βαρελοποιίας και άλλων ειδών από ξύλο
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.19.01 8 Χονδρικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.21 6 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.31 6 Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.32 6 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.33 6 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων)
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.34 6 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.36 6 Χονδρικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών (σουβενίρ) ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.01 8 Εξαγωγή ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.03 8 Χονδρικό εμπόριο άλλων πολυτελών μικροαντικειμένων, όχι από πολύτιμα μέταλλα ή λίθους
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.05 8 Χονδρικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.08 8 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.10 8 Χονδρικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.11 8 Χονδρικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.12 8 Χονδρικό εμπόριο κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρέπτες και άλλων ειδών διακόσμησης, από βασικά μέταλλα
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.13 8 Χονδρικό εμπόριο κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.17 8 Χονδρικό εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ειδών π.δ.κ.α. (λαμπάδων, στέφανων κλπ)
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.49.39.27 8 Χονδρικό εμπόριο τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και φρούτων και μερών τους
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.90.10.01 8 Εξαγωγή τουριστικών και λοιπών ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.90.10.04 8 Χονδρικό εμπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.90.10.05 8 Χονδρικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.90.10.06 8 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
1. Τουρισμός εμπειρίας 46.90.10.07 8 Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.19.10.04 8 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.19.10.05 8 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.19.10.06 8 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.19.10.07 8 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα stock
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.19.10.08 8 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.51 4 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.53 4 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.61 4 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.63 4 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.64 4 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.65 4 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.78.89.06 8 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.78.89.07 8 Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.78.89.16 8 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
1. Τουρισμός εμπειρίας 47.78.89.18 8 Λιανικό εμπόριο συλλογών γραμματόσημων και νομισμάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 49.3 3 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
1. Τουρισμός εμπειρίας 49.41.19.05 8 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 50.1 3 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
1. Τουρισμός εμπειρίας 50.20.2 5 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή· υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης
1. Τουρισμός εμπειρίας 51.1 3 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
1. Τουρισμός εμπειρίας 51.21.2 5 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.21.25 6 Υπηρεσίες ρυμούλκησης για οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.21.29.02 8 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.22 4 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.23.11 6 Υπηρεσίες λειτουργίας αερολιμένων (εκτός από τη διακίνηση φορτίων)
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.23.12 6 Υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.23.19.02 8 Υπηρεσίες ρυμούλκησης αεροσκαφών
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.23.19.03 8 Υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφών (εκτός των επισκευών)
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.23.19.04 8 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης αεροπλάνων
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.24.19.02 8 Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.29.11 6 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.29.19.04 8 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.29.19.05 8 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
1. Τουρισμός εμπειρίας 52.29.19.06 8 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών
1. Τουρισμός εμπειρίας 55 2 Καταλύματα
1. Τουρισμός εμπειρίας 58.11 4 Έκδοση βιβλίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 68.20.11.02 8 Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας
1. Τουρισμός εμπειρίας 68.20.11.03 8 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
1. Τουρισμός εμπειρίας 68.20.12.06 8 Υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, τένις κλπ)
1. Τουρισμός εμπειρίας 68.32.12 6 Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
1. Τουρισμός εμπειρίας 68.32.13 6 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.11.1 5 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.11.22 6 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.11.23 6 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.11.24 6 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.11.4 5 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.12.19.04 8 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.12.31.04 8 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.20.19.02 8 Υπηρεσίες πιστοποίησης και βεβαίωσης της γνησιότητας έργων τέχνης
1. Τουρισμός εμπειρίας 71.20.19.05 8 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 73.11.11.01 8 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
1. Τουρισμός εμπειρίας 73.11.11.02 8 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών
1. Τουρισμός εμπειρίας 73.11.11.04 8 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 73.11.11.05 8 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
1. Τουρισμός εμπειρίας 73.11.13 6 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης
1. Τουρισμός εμπειρίας 74.20.22 6 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες
1. Τουρισμός εμπειρίας 74.20.23 6 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων
1. Τουρισμός εμπειρίας 74.20.24 6 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 74.20.29.02 8 Υπηρεσίες μικροφωτογράφισης
1. Τουρισμός εμπειρίας 74.20.29.03 8 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης
1. Τουρισμός εμπειρίας 74.20.32 6 Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.11 4 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.21.10.01 8 Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.21.10.02 8 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.21.10.03 8 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.21.10.04 8 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων)
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.21.10.07 8 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.21.10.08 8 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.21.10.09 8 Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ)
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.34 4 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.35 4 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
1. Τουρισμός εμπειρίας 77.39.13 6 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
1. Τουρισμός εμπειρίας 79 2 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
1. Τουρισμός εμπειρίας 82.3 3 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
1. Τουρισμός εμπειρίας 82.99.19.12 8 Υπηρεσίες συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού γραφείου
1. Τουρισμός εμπειρίας 85.51.10.02 8 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
1. Τουρισμός εμπειρίας 85.51.10.03 8 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
1. Τουρισμός εμπειρίας 85.52 4 Πολιτιστική εκπαίδευση
1. Τουρισμός εμπειρίας 85.53.12 6 Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών (πιλότων) αεροσκαφών και σχολών ερασιτεχνικής ιστιοπλοΐας
1. Τουρισμός εμπειρίας 90 2 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
1. Τουρισμός εμπειρίας 91 2 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.11 4 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.13 4 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.21.10.01 8 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.11 6 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.19.01 8 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.19.02 8 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.19.03 8 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.19.05 8 Υπηρεσίες παιδότοπου
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.21.01 8 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.21.02 8 Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.21.03 8 Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου
1. Τουρισμός εμπειρίας 93.29.29 6 Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 94.99.16 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
1. Τουρισμός εμπειρίας 96.04.10.03 8 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ)
1. Τουρισμός εμπειρίας 96.04.10.04 8 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών
1. Τουρισμός εμπειρίας 96.04.10.07 8 Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων
1. Τουρισμός εμπειρίας 13 2 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
1. Τουρισμός εμπειρίας 14 2 Κατασκευή ειδών ένδυσης
1. Τουρισμός εμπειρίας 15 2 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 16.29.12 6 Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
1. Τουρισμός εμπειρίας 16.29.13 6 Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
1. Τουρισμός εμπειρίας 16.29.14.01 8 Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
1. Τουρισμός εμπειρίας 16.29.14.03 8 Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
1. Τουρισμός εμπειρίας 16.29.25 6 Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
1. Τουρισμός εμπειρίας 17.12.12 6 Κατασκευή χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού
1. Τουρισμός εμπειρίας 17.12.13 6 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτιού αποτυπωτικής βάσης· βάσης χαρτιού ταπετσαρίας
1. Τουρισμός εμπειρίας 17.24.12 6 Κατασκευή επενδύσεων τοίχων από υφαντικές ύλες
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.12.12 6 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.12.13 6 Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.12.14 6 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.12.15 6 Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.12.16 6 Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.12.19 6 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.13 4 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.14 4 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
1. Τουρισμός εμπειρίας 18.2 3 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41 4 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.1 5 Παραγωγή γλυκερίνης
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.10 6 Παραγωγή γλυκερίνης
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.2 5 Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.20 6 Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.3 5 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.31 6 Παραγωγή σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτιού, βατών, πιλημάτων (τσοχών) και μη υφασμένων υφασμάτων, εμποτισμένων, επιχρισμένων ή καλυμμένων με σαπούνι ή απορρυπαντικά
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.31.01 8 Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.32 6 Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.4 5 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.41 6 Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.41.01 8 Παραγωγή μοσχολίβανου
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.41.42 6 Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42 4 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.1 5 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.11 6 Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.12 6 Παραγωγή παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.13 6 Παραγωγή παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.14 6 Παραγωγή σκονών (πούδρων) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.15 6 Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ (make-up) ή φροντίδας του δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.16 6 Παραγωγή σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα (περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.17 6 Παραγωγή λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.18 6 Παραγωγή παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες)· οδοντικού νήματος
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.19 6 Παραγωγή ξυριστικών παρασκευασμάτων· αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα· παρασκευασμάτων για το λουτρό· άλλων αρωμάτων, καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.42.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.53 4 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.53.1 5 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.53.10 6 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.53.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 20.53.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.12.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.13.14 6 Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.13.9 5 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.19.26 6 Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.19.9 5 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.31.10.01 8 Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.41 4 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.49.11 6 Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών
1. Τουρισμός εμπειρίας 23.49.12 6 Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.
1. Τουρισμός εμπειρίας & 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 51.21.11 6 Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια
1. Τουρισμός εμπειρίας & 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 51.21.13 6 Τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας & 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 51.21.14 6 Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.21 6 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.23 6 Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.32 6 Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς φορτίων
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.33 6 Ναυπήγηση βυθοκόρων· πλοίων-φάρων, πλωτών γερανών· άλλων σκαφών
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.4 5 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.5 5 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.9 5 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.99 6 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών
1. Τουρισμός εμπειρίας & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.12 4 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
1. Τουρισμός εμπειρίας & 4. ΤΠΕ 59 2 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
1. Τουρισμός εμπειρίας & 4. ΤΠΕ 60 2 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.01 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.04 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.13 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων τους
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.90.10.02 8 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.90.10.09 8 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 52.24.13 6 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 52.24.19.04 8 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 56.10 4 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 56.21 4 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 56.29.1 5 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 56.3 3 Δραστηριότητες παροχής ποτών
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 71.11.33 6 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 71.12.17 6 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 93.19.13.04 8 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία
1. Τουρισμός εμπειρίας / 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 96.09.19.04 8 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
1. Τουρισμός εμπειρίας / 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 41 2 Κατασκευές κτιρίων
1. Τουρισμός εμπειρίας / 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 42.91 4 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
1. Τουρισμός εμπειρίας / 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 72.19.29.07 8 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 47.91.6 5 Λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 47.91.61 6 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 47.91.64 6 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 47.91.65 6 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 47.91.66 6 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 47.91.67 6 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 47.91.68 6 Λιανικό εμπόριο γραμματόσημων και νομισμάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 47.91.69 6 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 52.21.21 6 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 52.21.24 6 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 52.21.29.01 8 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 52.21.29.03 8 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 52.21.29.04 8 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
1. Τουρισμός εμπειρίας / 4. ΤΠΕ 52.21.29.05 8 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
1. Τουρισμός εμπειρίας, 2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.3 5 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.11.1 5 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.11.2 5 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.11.3 5 Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.11.5 5 Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.11.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.12.1 5 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.12.2 5 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.12.3 5 Επεξεργασία λιπών πουλερικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.12.4 5 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.12.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.13 4 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.3 3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.41.1 (εκτός του 10.41.12 5 Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των κλασμάτων τους, που διαθέτονται ακατέργαστα
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.41.2 5 Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.41.4 5 Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων· αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.41.5 5 Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.41.6 5 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.41.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.42 4 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.5 3 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.6 3 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.7 3 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 10.8 3 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 11 2 Ποτοποιία
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.11 6 Κατασκευή μηχανημάτων αποκορύφωσης γάλακτος (κορυφολόγων)
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.12 6 Κατασκευή γαλακτοκομικών μηχανημάτων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.13 6 Κατασκευή μηχανημάτων για την άλεση ή την κατεργασία δημητριακών ή οσπρίων π.δ.κ.α.
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.14 6 Κατασκευή μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κρασιού, μηλίτη, φρουτοχυμών και παρόμοιων ποτών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.15 6 Κατασκευή μη ηλεκτρικών φούρνων αρτοποιίας· μη οικιακού εξοπλισμού για μαγείρεμα ή ζέσταμα φαγητού
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.16 6 Κατασκευή ξηραντήρων γεωργικών προϊόντων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.17 6 Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για τη βιομηχανική προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών (συμπεριλαμβάνονται λίπη ή έλαια)
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.2 5 Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.31 6 Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία ποτών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.32 6 Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 28.93.34 6 Κατασκευή μερών μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.11 (εκτός του 46.11.11.07) 6 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων ζώων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.07 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δημητριακών (εκτός ρυζιού)
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.08 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαιούχων σπόρων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.09 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαιών και άλλων καρπών, ελαιοποιήσιμων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.10 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εσπεριδοειδών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.11 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζαχαροκάλαμων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.14 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.15 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηλοειδών και πυρηνόκαρπων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.16 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οσπρίων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.17 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πατατών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.22 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρυζιού
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.23 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σιταριού
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.24 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σταφυλιών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.25 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροπικών και υποτροπικών φρούτων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.27 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.11.19.28 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυτών και προϊόντων τους για αφεψήματα
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.17.11 (εκτός του 46.17.11.27) 6 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.17.12 6 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.31 4 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.32 4 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.33 4 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.34 4 Χονδρικό εμπόριο ποτών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.36 4 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.37 4 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.39.11 6 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.39.12.01 8 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 46.90.10.03 8 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.11.10.01 8 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.11.10.02 8 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.11.10.03 8 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.11.10.04 8 Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.11.10.05 8 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.21 4 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.22 4 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.24 4 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.25 4 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 47.29 4 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 49.41.11 6 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 49.41.16 6 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 50.20.11 6 Υπηρεσίες θαλάσσιας ή ακτοπλοϊκής μεταφοράς κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή ψύξη εμπορευμάτων από σκάφη-ψυγεία
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 52.10.11 6 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 52.10.13 6 Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 52.10.19 6 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 52.29.19.03 8 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 53.20.12 6 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 71.20.11.01 8 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 71.20.11.03 8 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 71.20.11.04 8 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 71.20.11.05 8 Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 71.20.11.08 8 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 71.20.19.04 8 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 72.11.13 6 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 72.11.2 5 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 72.19.4 5 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 75.00.12 6 Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων)
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 82.92 4 Δραστηριότητες συσκευασίας
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες & 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 30.11.31 6 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες / 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 72.11.12 6 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες / 4. ΤΠΕ 47.91.1(εκτός του 47.91.15) 5 Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες / 4. ΤΠΕ 47.91.21 6 Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες / 4. ΤΠΕ 47.91.22 6 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες / 4. ΤΠΕ 47.91.23 6 Λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρέφη, τροφίμων διαίτης και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες / 4. ΤΠΕ 47.91.24 6 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες / 4. ΤΠΕ 47.91.25 6 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
2. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες / 4. ΤΠΕ 47.91.26 6 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 28.29.12 6 Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 35.11.10.03 8 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 35.11.10.04 8 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 35.11.10.09 8 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 35.12 4 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 35.13 4 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 35.14 4 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 36 2 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 37 2 Επεξεργασία λυμάτων
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 37.00.11 6 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 37.00.12.02 8 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 37.00.2 5 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 38 2 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 39 2 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 39.0 3 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 42.22.12 6 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 42.22.13 6 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 42.22.22 6 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 42.22.23 6 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 42.99.29 6 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.12.11.01 8 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.12.13 6 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.12.15 6 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.12.16 6 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.12.19.02 8 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.12.19.07 8 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.12.32 6 Γεωφυσικές υπηρεσίες
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.20.11.02 8 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.20.11.06 8 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.20.11.07 8 Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 71.20.12 6 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 72.19.15 6 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 72.19.29.06 8 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 72.19.5 5 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 74.90.13 6 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 94.99.12 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές ομάδες
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες & 4. ΤΠΕ 72.19.21 6 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες / 4. ΤΠΕ 26.51.66.02 8 Κατασκευή συσκευών προστασίας του περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία
4. ΤΠΕ 26.11.3 5 Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
4. ΤΠΕ 26.11.4 5 Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
4. ΤΠΕ 26.11.9 5 Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων
4. ΤΠΕ 26.12 4 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
4. ΤΠΕ 26.2 3 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
4. ΤΠΕ 26.30.2 5 Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία· εικονοτηλέφωνων
4. ΤΠΕ 26.30.4 5 Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου και τηλεόρασης τηλεοπτικών μηχανών λήψης
4. ΤΠΕ 26.30.5 5 Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών
4. ΤΠΕ 26.30.6 5 Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών
4. ΤΠΕ 26.30.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας
4. ΤΠΕ 26.51.44 6 Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες
4. ΤΠΕ 26.51.85 6 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των οργάνων και συσκευών των υποκατηγοριών 26.51.65, 26.51.66 και 26.51.70
4. ΤΠΕ 26.8 3 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
4. ΤΠΕ 46.5 3 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
4. ΤΠΕ 47.4 3 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4. ΤΠΕ 47.91.62 6 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
4. ΤΠΕ 47.91.63 6 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
4. ΤΠΕ 58.19.2 5 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου
4. ΤΠΕ 58.2 3 Έκδοση λογισμικού
4. ΤΠΕ 61 2 Τηλεπικοινωνίες
4. ΤΠΕ 62 2 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
4. ΤΠΕ 63.1 3 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
4. ΤΠΕ 71.12.18 6 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής
4. ΤΠΕ 72.19.12 6 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
4. ΤΠΕ 72.19.29.01 8 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
4. ΤΠΕ 72.19.29.04 8 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
4. ΤΠΕ 72.19.29.09 8 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
4. ΤΠΕ / 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 27.12.4 5 Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
4. ΤΠΕ / 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» πράσινες τεχνολογίες 27.12.9 5 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
Όλοι οι τομείς 71.12.11.04 8 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
Όλοι οι τομείς 71.12.19.06 8 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα