Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

 

Νέα ημερομηνία λήξης: 20/05/2022 

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ενίσχυσης για επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση που προσθέτει νέους επιλέξιμους ΚΑΔ

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα λόγω των περιορισμών από την νόσο COVID-19.

 

Χρηματοδότηση

Το ποσό της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ανέρχεται στο 8% του ετήσιου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.

 1. Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται πως θα διατεθεί είναι 50 εκατ. ευρώ.(46 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 4 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
 2. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά ΑΦΜ ορίζεται σε 400.000 ευρώ
 3. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021 το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται αναλογικά με τις ημέρες που λειτούργησαν μέσα στο έτος ίδρυσης.

Ημερομηνίες υποβολής

Έναρξη: 16/03/2022 και ώρα 12:00 

Νέα ημερομηνία λήξης: 20/05/2022 και ώρα 15:00 

Προϋποθέσεις

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να έχουν έως 31-12-2021 ως κύριο ΚΑΔ ή ως ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή του 2021 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.
 • Να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
 • Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 συγκρίνεται ο ο κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020.
 • Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 και του 2021, τεκμαίρεται ότι πληρείται το κριτήριο μείωσης κύκλου εργασιών.
 • Να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

Δικαιούχοι

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:

 • 10.86 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • 56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
 • 56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • 56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο
 • 56.30.10.09  Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
 • 56.30.10.10  Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
 • 56.30.10.11  Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
 • 56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
 • 56.30.10.13  Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
 • 82.30  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.52.11 Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
 • 90.02.12.00 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
 • 90.02.12.01 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων
 • 93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • 93.29.11.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων(π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
 • 93.29.19.00 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
 • 93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.03 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
 • 93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
 • 93.29.19.10 Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας < δωμάτια απόδρασης> (escape rooms)

Στον παραπάνω πίνακα προστίθενται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • 77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
 • 90.02.19 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος
 • 90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

 

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

 

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των δικαιολογητικών και την άμεση υποβολή του φακέλου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

Θεσσαλονίκη: 2310.220.875

Αθήνα: 210.700.5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων 

 

Για δωρεάν προαξιολόγηση και για αναλυτική προσφορά μας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.