Επιδότηση ανέργων άνω των 30 ετών με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων

ΝΕΟ Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης €14.800,00 για την έναρξη νέας επιχείρησης.  […]

Επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για γυμναστήρια, παιδότοπους

ΝΕΟ! Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ενίσχυσης για γυμναστήρια, παιδότοπους και πίστες κάρτ. Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών, την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο μέλλον.   Χρηματοδότηση Το ποσό της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ανέρχεται στο 25% […]

Επιχορήγηση για τα «πρώτα» έξοδα των επιχειρήσεων εστίασης

ΝΕΟ! Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Επανεκκίνηση της Εστίασης που θα προβλέπει παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Πρόκειται για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση και αφορά δαπάνες που θα γίνουν για την προμήθεια προϊόντων και πρώτων υλών. Αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης, καθώς και επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις.   […]

ΟΑΕΔ: Επιδότηση ανέργων 18-29 ετών με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων

  Νέο Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελμάτων από τον ΟΑΕΔ. Στις 10 Μαΐου θα ανοίξουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες», που θα προβλέπει παροχή κεφαλαίου κίνησης για την έναρξη νέας […]

«e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

15/02/2021  Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση επιχειρήσεων του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)   Προϋπολογισμός της Δράσης 80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας   Δικαιούχοι της Δράσης Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα ανεξάρτητα από τη νομική […]

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική

Νέα ημερομηνία λήξης: 20/01/2021  Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης. Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Το ποσό της επιχορήγησης ισούται με το 50% των εξόδων που έκανε η επιχείρηση το 2019 και θα κυμαίνεται από €5.000 έως €40.000. […]

Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν στην Κεντρική Μακεδονία – Ε.Π. ΠΚΜ 2020

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης ήτοι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο  έως του ποσού των 50.000,00€ (μέγιστο) επιχορήγηση .   Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί […]

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων

Συνεχίζεται από τον ΟΑΕΔ το «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας». Η δράση αυτή στόχο έχει την επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας […]

Νέα επιδότηση έως 17.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ για ανέργους 18-29 ετών

Ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για την προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται στο παραπάνω στάδιο. Συγκεκριμένα, […]

«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020  «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»   Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ποσοστό επιδότησης έως 55%  για προϋπολογισμό έργων από 60.000€ έως 800.000,00€. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι […]