Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 ανέργων 30+ ετών στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με έμφαση στις γυναίκες

  Νέο Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες». Η δράση έχει διάρκεια 12 μήνες απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιδοτεί τον μισθό και τις ασφαλιστικών εισφορές για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. […]

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων 30+ ετών στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης, με έμφαση στις γυναίκες

  Νέο Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες». Η δράση έχει διάρκεια 12 μήνες απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιδοτεί τον μισθό και τις ασφαλιστικών εισφορές για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα […]

Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου

Νέο Παράταση υποβολών αιτήσεων για το «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου». Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75-100%, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 700 – 933 € […]

Επιδότηση ανέργων άνω των 30 ετών με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων

ΝΕΟ Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης €14.800,00 για την έναρξη νέας επιχείρησης.  […]

Επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για γυμναστήρια, παιδότοπους

ΝΕΟ! Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ενίσχυσης για γυμναστήρια, παιδότοπους και πίστες κάρτ. Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών, την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο μέλλον.   Χρηματοδότηση Το ποσό της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ανέρχεται στο 25% […]

Επιχορήγηση για τα «πρώτα» έξοδα των επιχειρήσεων εστίασης

ΝΕΟ! Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Επανεκκίνηση της Εστίασης που θα προβλέπει παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Πρόκειται για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση και αφορά δαπάνες που θα γίνουν για την προμήθεια προϊόντων και πρώτων υλών. Αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης, καθώς και επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις.   […]

ΟΑΕΔ: Επιδότηση ανέργων 18-29 ετών με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων

  Νέο Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελμάτων από τον ΟΑΕΔ. Στις 10 Μαΐου θα ανοίξουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες», που θα προβλέπει παροχή κεφαλαίου κίνησης για την έναρξη νέας […]

«e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

15/02/2021  Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση επιχειρήσεων του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)   Προϋπολογισμός της Δράσης 80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας   Δικαιούχοι της Δράσης Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα ανεξάρτητα από τη νομική […]

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική

Νέα ημερομηνία λήξης: 20/01/2021  Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης. Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Το ποσό της επιχορήγησης ισούται με το 50% των εξόδων που έκανε η επιχείρηση το 2019 και θα κυμαίνεται από €5.000 έως €40.000. […]

Ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν στην Κεντρική Μακεδονία – Ε.Π. ΠΚΜ 2020

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης ήτοι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο  έως του ποσού των 50.000,00€ (μέγιστο) επιχορήγηση .   Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί […]