Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΝΕΟ Στις 22-06-2022 ξεκίνησαν οι υποβολές για τη νέα δράση με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με συνολικό προϋπολογισμό 442.440.000 € και αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Η δράση αποτελείται από 3 προγράμματα:  Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» Πρόγραμμα […]

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)

ΝΕΟ Η συγκεκριμένη δράση αφορά την στήριξη νεοφυών / καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης / RIS3 και είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων για το έτος 2020 ή για το […]

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Νέο Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση έχει διάρκεια 7 μήνες απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιδοτεί ποσό ίσο με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Το πρόγραμμα αφορά τις Περιφέρεις Αττικής […]

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

ΝΕΟ Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 2.000 € έως 7.000 €, ανάλογα με την μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών. Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να λάβετε αποτυπώνεται στον […]

ΟΑΕΔ: Επιδότηση ανέργων 18-45 ετών με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Νέο Αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελμάτων από τον ΟΑΕΔ, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Εντός του 2022 θα ανοίξουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 45 ετών», που θα προβλέπει παροχή κεφαλαίου κίνησης για την έναρξη […]

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

  Νέα ημερομηνία λήξης: 20/05/2022  Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ενίσχυσης για επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού Δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση που προσθέτει νέους επιλέξιμους ΚΑΔ Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες […]

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Νέα ημερομηνία λήξης: 13/05/2022  Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των λογιστικών γραφείων. Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση και αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν αποκλειστικά ο εξοπλισμός […]

Επιδότηση ανέργων με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΝΕΟ Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους» και προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης €14.800,00 για την έναρξη νέας επιχείρησης.  Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση και αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Διάρκεια επιχορήγησης Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων / […]

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Νέο Ξεκίνησαν οι υποβολές για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων στο Νότιο Αιγαίο. Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, νεοσύστατες, καθώς και υπό-σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς: • Αγροδιατροφή • Τουρισμός της εμπειρίας • Τεχνολογίες και εφαρμογές για […]

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 7.000 ανέργων 30+ ετών στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας

Νέο Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Γ΄ κύκλο του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση έχει διάρκεια 12 μήνες απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιδοτεί τον μισθό και τις ασφαλιστικών εισφορές για την πρόσληψη ανέργων […]