Επιχορήγηση για τα «πρώτα» έξοδα των επιχειρήσεων εστίασης

ΝΕΟ!

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Επανεκκίνηση της Εστίασης που θα προβλέπει παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Πρόκειται για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση και αφορά δαπάνες που θα γίνουν για την προμήθεια προϊόντων και πρώτων υλών. Αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης, καθώς και επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις.

 

Ημερομηνίες υποβολής

Έναρξη: 14/05/2021 και ώρα 10:00

Λήξη: 31/07/2021 και ώρα 15:00

 

Δικαιούχοι

 1. Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης.
 2. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις
 3. Προϋπόθεση να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα για το 2019 στις υπηρεσίες εστίασης.

 

Χρηματοδότηση

 1. Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται πως θα διατεθεί είναι 330 εκατ. ευρώ.
 2. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά ΑΦΜ ορίζεται σε 100.000 ευρώ
 3. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν το 2019 το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στο 2019
 4. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη κατά τη διάρκεια του 2019 ή του 2020 o κύκλος εργασιών υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί  365 ή 366 αντιστοίχως.

 

Προϋποθέσεις

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που Σελίδα υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.
 • Να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 • Να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

 

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της.  

 

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των δικαιολογητικών και την άμεση υποβολή του φακέλου.

ΕπικοινωνίαΘεσσαλονίκη: 2310 220 875 – Αθήνα: 210 700 5739 – email: info@startupbusiness.gr

Για δωρεάν προαξιολόγηση και για αναλυτική προσφορά μας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

 

Η δράση αφορά επιχειρήσεις. που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Δηλαδή Επιλέξιμοι είναι:

56  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29.20 Άλλες υπηρεσίες εστίασης Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών

*Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών.

21 thoughts on “Επιχορήγηση για τα «πρώτα» έξοδα των επιχειρήσεων εστίασης

 1. Παράθεμα: 3paraguay
 2. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 3. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 4. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 5. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 6. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 7. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 8. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 9. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 10. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 11. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

twenty + fourteen =