Ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Home » Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 » Ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ
  • ΕΣΠΑ 65% – Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  • ΕΣΠΑ 50% – Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
  • Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μεσαίων επιχειρήσεων
  • Επιχειρούμε Έξω