Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Home » Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 » Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
  • ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ 2019 «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής υπηρεσιών»
  • ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ 2019 «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού».
  • ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Β ΚΥΚΛΟΣ
  • «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Β ΚΥΚΛΟΣ»