Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Home » Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 • ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
 • Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές επιχειρήσεις
 • Ψηφιακό Άλμα
 • Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μεσαίων επιχειρήσεων
 • Ψηφιακό Βήμα
 • ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Β ΚΥΚΛΟΣ
 • «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Β ΚΥΚΛΟΣ»
 • Επιχειρούμε Έξω
 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ 2017»
 • Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
 • Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»
 • Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
 • «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος 2016»