«Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19»

Η εκπόνηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης, που πρέπει να μελετηθεί και να συνταχθεί προτού ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την δανειοδότησή της ή μια νέα επένδυση.

Στα πλαίσια του νέου προγράμματος της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)» ενισχύεται τη ρευστότητα των επιχειρήσεων που η δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του Covid-19.

Εξασφαλίζεται έτσι κεφάλαιο κίνησης με 100% άτοκη χρηματοδότηση τα πρώτα 2 χρόνια και μηδενικό επιτόκιο στο 40% του κεφαλαίου της συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ για την υπόλοιπη διάρκεια.

Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου που απαιτείται από τις τράπεζες. Ενδεικτικά, ένα επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφεται όπως παρακάτω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 •  Υπηρεσίες – Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 •  Εποχιακή / σταθερή ζήτηση
 •  Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του προϊόντος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • Πελάτες o Ανταγωνισμός
 • Κλάδος δραστηριότητας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Τμήματα επιχείρησης (εάν υπάρχουν)
 • Περιγραφή εργασιών και αρμοδιοτήτων κάθε θέσης
 • Τρόποι αναζήτησης προσωπικού και κριτήρια αξιολόγησης προσωπικού
 • Κόστος κάθε θέσης εργασίας για την επιχείρηση
 • Τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Χρηματοδότηση επιχείρησης
Προβλεπόμενα Οικονομικά Αποτελέσματα

o Αναμενόμενο περιθώριο κέρδους με βάση το κόστος των υπηρεσιών και την τιμολόγησή τους
o Πρόβλεψη των πωλήσεων – Κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη :

 • Λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης- αμοιβές προσωπικού, αμοιβές τρίτων, έξοδα προβολής, τόκοι δανείων
 • Τρόπος κάλυψης των ανωτέρω δαπανών
 • Καθαρά κέρδη προ φόρων
 • Δείκτες αξιολόγησης της επιτυχίας της επένδυσης (επιστροφή κεφαλαίου – ποσοστά κέρδους – αύξηση τζίρου – κ.α.)

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη: 2310 220 875

Αθήνα: 210 700 5739 

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Παναγιώτης, Σύμβουλος επιχειρήσεων