Έναρξη νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για λιανικό και χονδρικό εμπόριο

Ξεκίνησαν τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων Λιανικού και Χονδρικού εμπορίου. Το 1ο πρόγραμμα "Ψηφιακό Βήμα" αφορά επενδύσεις ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Το 2ο πρόγραμμα "Ψηφιακό Άλμα" αφορά επενδύσεις ύψους από 50.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ.   1ο Πρόγραμμα: Ψηφιακό βήμα Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,  ... Περισσότερα

ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων Λιανικού και Χονδρικού εμπορίου

Στις 04/06/2018 ανακοινώθηκαν δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. 1ο Πρόγραμμα: Ψηφιακό βήμα Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017, ανήκουν στους κλάδους Λιανικό και χονδρικό εμπόριο όλων των προϊόντων Παροχή υπηρεσιών όλων των τομέων Βιοτεχνικές μονάδες όλων των ειδών Βιομηχανικές μονάδες όλων των κλάδων   Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση  Επιδοτούνται ... Περισσότερα

Νέο ΕΣΠΑ για Ποιοτικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε στις 04.06.2018 νέο ΕΣΠΑ που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ   Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση Επιχορηγούνται επενδυτικά Σχέδια από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.   Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας κατά προτεραιότητα Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων Ενέργεια Εφοδιαστική Αλυσίδα Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) Περιβάλλον Τουρισμός Τεχνολογίες Πληροφορικής και ... Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Στις 04/06/2018 ανακοινώθηκαν δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. 1ο Πρόγραμμα: Ψηφιακό βήμα Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017, ανήκουν στους κλάδους   Λιανικό και χονδρικό εμπόριο όλων των προϊόντων Παροχή υπηρεσιών όλων των τομέων Βιοτεχνικές μονάδες όλων των ειδών Βιομηχανικές μονάδες όλων των κλάδων   Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση  Επιδοτούνται ... Περισσότερα