Έναρξη νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για λιανικό και χονδρικό εμπόριο

Ξεκίνησαν τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων Λιανικού και Χονδρικού εμπορίου. Το 1ο πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» αφορά επενδύσεις ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.…

Continue Reading

ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων Λιανικού και Χονδρικού εμπορίου

Στις 04/06/2018 ανακοινώθηκαν δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. 1ο Πρόγραμμα: Ψηφιακό βήμα Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες…

Continue Reading

Νέο ΕΣΠΑ για Ποιοτικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε στις 04.06.2018 νέο ΕΣΠΑ που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες…

Continue Reading

Ανακοινώθηκαν νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

Στις 04/06/2018 ανακοινώθηκαν δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. 1ο Πρόγραμμα: Ψηφιακό βήμα Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες…

Continue Reading