ΕΣΠΑ για εξαγωγικές επιχειρήσεις – ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Συνεχίζεται κανονικά η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ. Πρόκειται για νέα δράση του ΕΣΠΑ που ξεκίνησε στις 18/01/2018 και αφορά αποκλειστικά εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δικαιούχοι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε ... Περισσότερα

Νέα Δράση ΕΣΠΑ: «Επιχειρούμε Έξω»

Στις 18/01/2018 ξεκινάει νέα δράση από το ΕΣΠΑ αποκλειστικά για ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   Δικαιούχοι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά αναπτύσσουν ... Περισσότερα