13 Δεκεμβρίου κλείνει το Πρόγραμμα επιδότησης Πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ

Λήγει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου η προθεσμία για συμμετοχή στην 3η και τελευταία φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος). Για να προλάβουν οι υποψήφιοι την τελική ημερομηνία υποβολών την Τετάρτη 13/12, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11/12 θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι Μισθωτοί Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες   Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν μέχρι 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους. Έως 40.000 ευρώ μπορεί ... Περισσότερα

Νέα Δράση ΕΣΠΑ: «Επιχειρούμε Έξω»

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Δικαιούχοι: Ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις Προϋποθέσεις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό ... Περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων «Επιχειρούμε Έξω»

Στις 8 Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα το μέγιστο που ... Περισσότερα

Τελευταία ευκαιρία επιδότησης €25.000 για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ

Ξεκίνησε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου η 3η και τελευταία φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι Μισθωτοί Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες   Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν μέχρι 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους. Έως 40.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 2 ατόμων. Έως 50.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 3 ατόμων και πάνω. Μερικά από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, μαίας Ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και ... Περισσότερα

Νέα Δράση για Τουριστικές επιχειρήσεις: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Νέα Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων: Από €25.000 έως και €400.000 Ποσοστό επιδότησης: 50% Ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής: 50% Περίοδος υποβολής: Η διάρκεια της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από 18/12/2017 έως 28/03/2018. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της ... Περισσότερα

Σήμερα ξεκινάει η 3η και τελευταία φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)

ΣΗΜΕΡΑ Τετάρτη 08 Νοεμβρίου ξεκινάει η 3η και τελευταία φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος), και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 13.12.2017. Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι Μισθωτοί Αυτοαπασχολούμενοι/ελεύθεροι επαγγελματίες   Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν μέχρι 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους. Έως 40.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 2 ατόμων. Έως 50.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 3 ατόμων και πάνω. Μερικά από τα επαγγέλματα που ... Περισσότερα

Τελευταία ευκαιρία επιδότησης €25.000 για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ

Την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου ξεκινάει η 3η και τελευταία φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι Μισθωτοί Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες   Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν μέχρι 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους. Έως 40.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 2 ατόμων. Έως 50.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί εταιρία 3 ατόμων και πάνω. Μερικά από ... Περισσότερα