Οι ειδικότητες ΑΕΙ – ΤΕΙ που δικαιούνται επιδότηση ΕΣΠΑ 25.000 ευρώ

Ξεκίνησε η 2η φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι Μισθωτοί  Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες   Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν με 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους.    Μερικά από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, μαίας Ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού Λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή Δικηγόρου, συμβολαιογράφου Αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, τοπογράφου Γεωπόνου, ... Περισσότερα

Συνεχίζονται οι υποβολές σχεδίων 25.000 ευρώ για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ξεκίνησε η 2η φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι Μισθωτοί  Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες   Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν με 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους.    Μερικά από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, μαίας Ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού Λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή Δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, ... Περισσότερα

Ξεκινούν οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ – 25.000€ ανά δικαιούχο

Την Τετάρτη 06.09.2017 ξεκινάει η 2η φάση του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι Μισθωτοί  Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες   Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν με 25.000 ευρώ για να λειτουργήσουν την δική τους ατομική επιχείρηση σε αντικείμενο σχετικό με το πτυχίο τους.   Μερικά από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, μαίας ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού, ... Περισσότερα