Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ : Ποιοί δικαιούνται €25.000 επιδότηση;

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ - ΤΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Άνεργοι Μισθωτοί  Αυτοαπασχολούμενοι / ελεύθεροι επαγγελματίες   Μερικά από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, μαίας ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου σχεδιαστή - designer, διαφημιστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, μεταφραστή, ξεναγού, τουριστικού πράκτορα, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ... Περισσότερα

100% Επιδότηση για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ. Μέχρι 25.000€ ανά δικαιούχο.

Μέχρι τις 9.8.2017 η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των επενδυτικών σχεδίων. Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 1. Κατηγορία Δικαιούχων Α: Νέες Επιχειρήσεις  100% επιδότηση Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ Μισθωτοί, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης Yφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία 2. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 100% επιδότηση Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες: αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι κατά ... Περισσότερα

Επιδότηση 100% για Πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ. Έως τις 9/8/2017 η προθεσμία!

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 1. Κατηγορία Δικαιούχων Α: Νέες Επιχειρήσεις  100% επιδότηση Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ Μισθωτοί, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης Yφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία   2. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 100% επιδότηση Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες: αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και ... Περισσότερα

14/7/2017 – Στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων έρευνας και τεχνολογίας μέσω φοροαπαλλαγών

Μία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναμενόταν εδώ και καιρό από την επιχειρηματική κοινότητα και καθορίζει τα «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β¶ 2351/ 11.07.2017). Η ΚΥΑ αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό θεσμικό εργαλείο για την στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω της φοροαπαλλαγής που παρέχεται για δαπάνες ερευνητικού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων. Ενισχύει επίσης το νομικό πλαίσιο υλοποίησης όλων των έργων κρατικών ενισχύσεων και υποδομών στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή σε συνδυασμό με τον Φορολογικό Κώδικα προβλέπει οι δαπάνες που σχετίζονται με ... Περισσότερα

Όλα τα επιδοτούμενα επαγγέλματα με 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η επιδότηση καλύπτει 100% δαπάνες όπως: ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες ΔΕΚΟ, αγορά επίπλων, Η/Υ και άλλου εξοπλισμού, μισθοδοσία προσωπικού, αμοιβές τρίτων (λογιστής, σύμβουλος κ.α.), και λοιπά λειτουργικά έξοδα. 1. Κατηγορία Δικαιούχων Α: Νέες Επιχειρήσεις Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ Μισθωτοί, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης   2. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενες ... Περισσότερα

Έναρξη υποβολών προτάσεων της 1ης περιόδου για τη δράση «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄Κύκλος»

Ξεκίνησε την Τετάρτη 05.07.2017 η 1η περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 09.08.2017. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς*. Κατηγορία Δικαιούχων Β:  Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών*. *το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους κατά μ.ο. για τα φορολογικά έτη 2013-2014-2015 ... Περισσότερα

Ξεκινάει η υποβολή προτάσεων για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ

Αύριο 05/07/2017 ξεκινάει η υποβολή των προτάσεων για τον Β' Κύκλο του προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης". Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η Δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) ... Περισσότερα