Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

H έννοια της επιχειρηματικότητας υποδηλώνει συμπεριφορές και δεξιότητες οι οποίες αφορούν την πρωτοβουλία για την έναρξη μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας. Ως επιχειρηματικότητα μπορεί να θεωρηθεί η σύλληψη και η εκτέλεση…

Continue Reading

Ξεκινά ο Β’ Κύκλος του προγράμματος για την ενίσχυση της αυτoαπασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του νέου ΕΣΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη του β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του…

Continue Reading