Δυνατότητα προκαταβολής ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ για τους δικαιούχους του προγράμματος ‘»Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα 01/03/2016 μέσω διευκρινιστικών απαντήσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής της επιδότησης. Αυτό θα γίνει εφικτό με την χρήση ειδικού λογαριασμού που θα τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων…

Continue Reading